Pastatų diagnostika

Pastatų diagnostika

Sandarumo testas. Statydami naujus ar renovuodami senus, visi renkasi medžiagas, užtikrinančias kuo didesnę šiluminę varžą, tačiau neretai pamiršta dar vieną svarbų veiksnį – pastato sandarumą. Jeigu pastatas bus nesandarus, nė pati geriausia medžiaga neapsaugos nuo šilumos praradimų ir didesnių išlaidų. Pastatų diagnostika – Sandarumo testas leidžia pastebėti visas pralaidžias pastato vietas, jas neutralizuoti ir taupyti pinigus.

Nuo 2016 metų lapkričio 1 dienos Lietuvoje galima projektuoti ne mažesnės nei energetinės A klasės gyvenamuosius pastatus. Norint juos sertifikuoti, pastatų diagnostika – sandarumo testas yra privalomas. Jeigu namas neturės energetinio sertifikato ir neatitiks ES nustatytų standartų, jo neregistruos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija. Tačiau sandarumo testas reikalingas ir naudingas ne tik norintiems sertifikuoti naujus namus.

Šis testas padeda nustatyti ir statybininkų darbo broką, gali puikiai pasitarnauti kaip drausminė priemonė. Jeigu sandarumo testas rodo, kad pastate esama nesandarių vietų, statybininkai turi ištaisyti savo darbo trūkumus. Tai apsaugo nuo statybų broko, kuris išaiškėtų tik kurį laiką pastatą eksploatuojant, kuomet įrodyti statybininkų klaidas jau yra sudėtinga. Tokiu būdu taupote ne tik šilumą, bei ir išlaidas statybų darbams.

Šį testą patariama atlikti pastatams, kuriuos ketinate pirkti – taip save apsaugosite nuo nesandarių  pastatų įsigijimo arba tiksliai žinosite, kokio sandarumo pastatą perkate, kokios investicijos jūsų laukia. Sandarumo testas leidžia numatyti, kiek daug pastatą reikės remontuoti, kokio dydžio investicijų reikės.

Kaip atliekamas sandarumo testas? Tikrinant pastato sandarumą, specialia įranga pastate yra padidinamas arba sumažinamas slėgis. Tuomet tikrinama, pro kur skverbiasi oras, kur tiksliai yra nesandarios pastato vietos. Šis testas padeda greitai, labai tiksliai pastebėti net mažiausius  nesandarumus. Visi sukaupti duomenys pateikiami pastato sandarumo ataskaitoje. Kvalifikuoti mūsų įmonės darbuotojai ne tik atliks sandarumo testą, bet ir rekomenduos, kokiomis priemonėmis efektyviausia sandarinti pastatą, kokios galimos išlaidos ir pan.

Pastatų sandarumą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl statybos techninio reglamento straipsnio 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“. Jo reikalavimai:

PASTATŲ SANDARUMO REIKALAVIMAI

  1. C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti taip, kad jų sandarumas, išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“ [5.15] reikalavimus esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 10 lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

10 lentelė

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

Eil.

Nr.

Pastato paskirtis [5.4] Pastato energinio naudingumo klasė n50.N,

(1/h)

1 Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo C, B 1,5
A, A+, A++ 0,6
2 Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsio C, B 2
A 1,5
A+ ir A++ 1

 

Pastaba. Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.09:2012 [5.6].

Sandarumo testas atliekamas griežtai laikantis tarptautinio techninio standarto – LST EN ISO 9972:2015.

Daugiau apie šiltinimo putomis paslaugas skaitykite: https://termo-vizija.lt/apie-siltinima-poliuretanu/

Foto ir video medžiaga: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011533320735

 

 

Translate »